čtvrtek 6. ledna 2011

Joint degree na Johannes Kepler University in Linz *REPORT OI studentů*

Pro tento školní rok jsme byli vybráni pro studium ISI na Johannes Kepler University v Linzi a rádi bychom vám pro lepší představu přiblížili, co se pod tajemným názvem "joint degree" skutečně skrývá ;-)

Tak tedy studium ISI programu začíná o měsíc dříve než výuka na univerzitě a to začátkem září. Po dobu prvního měsíce navštěvujete prerekvizitní kurzy jako je např. seminář „Reading, Speaking, Writing”, „Software Engineering Refresher” apod. Tyto kurzy jsou zakončené testem. Zároveň si v tuto dobu vyřídíte veškeré potřebné dokumenty jako je studentská kartička, zápis, potvrzení o studiu aj.

Významnou částí v tomto čase je výběr diplomových prací. Ten tu probíhá tak, že několik firem a univerzitních institutů prezentuje svoje projekty a vy, studenti, si pak podle svých preferencí rozdělíte nabízené projekty a vyberete tu firmu nebo institut, jejichž projekt vám je nejblíže, je pro vás nejvíce zajímavý a největší výzvou. Po výběru diplomové práce se setkáte se svým akademickým a firemním poradcem.

Akademický poradce s vámi sestaví individuální rozvrh, tzv. curriculum, podle vašich absolvovaných předmětů a podle potřeby pro vaši diplomovou práci.
Jednou z výhod tohoto programu je, že si můžete vybírat předměty ze dvou univerzit. Jednak předměty Johannes Kepler University in Linz a také Upper Austria University of Applied Sciences. Takže výběr je opravdu pestrý. Navíc budete mít pár předmětů speciálních pro ISI studenty v průběhu semestru jako je např. „Entrepreneurship“ seminář, „Master Thesis Presentation“ seminář apod.
„Entrepreneurship“ seminář se vám pokusí odhalit zákulisí zakládání firem, tzv. startupů, získávaní grantů, a jiných problémů týkajících se tohoto tématu. Jedná se o blok seminářů pokaždé s jiným přednášejícím. Přednášející jsou zástupci úspěšných startupů, institucí pomáhajících nově vznikajícím firmám jako je např. tech2b inkubátor a další. „Master Thesis Presentation“ seminář je pro zdokonalování prezentačních schopností nejen pro potřeby prezentace diplomové práce.

Firemní poradce vám dá zadání diplomové práce, jeho představy o cílech projektu, prototypu aj. Každá diplomová práce má minimálně 2 cíle. První cíl je uspokojit přání a představy firmy, která práci zadala a platí za vás školné. Druhým cílem je naplnit požadavky akademické. Ty vám naopak zadá váš akademický poradce. Od začátku se budete setkávat na pravidelných schůzkách s oběma poradci zároveň a diskutovat o průběhu a dalších milnících. Frekvence schůzek je individuální.

Předměty jsou tu několika typů:
1. Přednášky: Pokud předmět nabízí přednášku, musíte si ji v systému explicitně zapsat. Ukončení přednáškové části předmětu je většinou písemka, případně ústní zkouška.
2. Cvičení: Předměty, které mají v nabídce explicitně jak cvičení tak přednášku. Můžete si zapsat jen jedno nebo druhé nebo obojí. Obě části jsou ohodnoceny kredity zvlášť, takže pokud si zapíšete jen cvičení, nedostanete kredity za přednášku a naopak. Cvičení jsou zakončována většinou buď testem nebo semestrální prací nebo semestrální prezentací.
3. Kombinované: Klasická přednáška + cvičení
4. Seminář: Semináře nebo i blokové kurzy. Zakončení je semestrálním projektem, závěrečnou prezentací, případně testem.
5. ISI Speciál: výše zmiňované semináře

Budete mít možnost bydlet blízko Lince, bývalého města kultury (2009). V kampusu je několik možností sportovního vyžití. Areál je umístěn v horské krajině, takže možností výletů na kole, běžkách nebo i jen pěšky je nespočet.

Pokud jste v 1.roč. magisterské etapy OI, máte i vy možnost zažádat o studium joint degree, tak neváhejte, vřele vám to doporučujeme!

Jan Kubový a Marek Sacha

Žádné komentáře:

Okomentovat