středa 29. dubna 2009

Vize oboru Softwarové inženýrství

Obor softwarové inženýrství je vyučován na řadě studijních programů ČVUT a jiných univerzit, s řadou větších či menších odlišností a specializací. Cílem tohoto příspěvku je ozřejmit, jak je tento obor programu Otevřená informatika koncipován, jaké výhody či nevýhody Vám jeho volba přinese a jak se liší od ostatních možností studia.

Obor softwarové inženýrství programu OI je výběrem předmětů a charakterem výuky orientován na tvorbu pokročilých softwarových systémů, spolehlivě fungujících v širokém spektru obtížných podmínek a postavených na posledních vědeckých a technických poznatcích. To staví náš program na jeden ze dvou pólů softwarového inženýrství. Alternativou našeho vysoce technického přístupu je pojetí softwarového inženýrství jako souboru technik pro opakovatelné a řiditelné realizace projektů přesně podle precizně specifikovaných požadavků zákazníka.

Neříkáme, že jeden z těchto dvou ve zkratce formulovaných přístupů je lepší či horší než jiný. Žádný program výuky softwarového inženýrství se neobejde bez alespoň minimálního povědomí o celé šíři oboru, ale naše pojetí zdůrazňuje vysoce technický a vývojářský, spíše než projektově orientovaný přístup k disciplíně. To je umožněno úzkým navázáním týmu, který bude výuku zajišťovat, na poslední poznatky v oblasti softwarového inženýrství a informatiky obecně. Volitelné předměty vám pak umožňují tuto specializaci buď prohloubit, nebo doplnit o jiné oblasti vašeho zájmu.

Oborové předměty bakalářského studia tuto orientaci vystihují:

Po důkladném studiu algoritmizace a programování v průběhu prvního ročníku se na počátku druhého roku objeví první dvojice softwarově zaměřených předmětů, kdy se paralelně seznámíte s fungováním operačních systémů a základy sítí (A4B33OSS) a s principy fungování virtuálních strojů obecně a programování v jazyce Java konkrétně (A4B77JVA). Současně s tím získáte v předmětech programu i základní znalosti o hardware počítačů, a budete tak mít možnost pochopit výpočetní procesy v celé hloubce.

Souběžně s tím se také v předmětu Softwarové inženýrství (A4B33SI) získáte základní přehled o procesech softwarovém projektu a technikách jeho řízení.

V dalším semestru se naopak zaměříte do šířky. Předmět Architektury softwarových systémů (A4B77ASS) vám přiblíží techniky modulárního a distribuovaného návrhu software. Budete mít možnost projít architektury od klasických klient-server přes distribuované objekty až po moderní peer-to-peer architektury používané například sítí Skype či botnety. V předmětu Vývoj webových aplikací (A4B39WA1) se seznámíte s vývojem aplikací pro webové servery, zatímco budete souběžně studovat databáze v celoprogramovém předmětu Databázové systémy (A4B33DS).

Ve třetím roce studia tak budete připraveni realizovat softwarový projekt (A4B99SVP ), seznámit se s testováním a návrhem uživatelských rozhraní a připravit kvalitní a neuspěchanou bakalářskou práci a připravit se na magisterský program, který bude diskutován v dalším příspěvku.

Žádné komentáře:

Okomentovat