úterý 19. ledna 2010

Nový bakalářský minor obor EKONOMIKA

Minor specializace EKONOMIKA v rámci bakalářského programu OI poskytuje studentům základní znalosti z oblasti ekonomiky pro orientaci v ekonomických kategoriích, řízení a vyhodnocování ekonomické efektivnosti projektů včetně jejich financování, vyhodnocování informací z účetních výkazů a vnitropodnikových systémů pro řízení. Do skladby předmětů jsou zařazeny i předměty umožňující získat základy z oblasti právních aspektů podnikání a personálního managementu.
Získané informace absolventi minor specializace Ekonomika využijí při návrhu a hodnocení podnikatelských plánů a projektů, při zpracování cenových kalkulací a při řízení pracovních kolektivů a firemních útvarů.

Skladba předmětů pro minor specializaci Ekonomika je:
1. Makro a mikroekonomie (A1B16MME)
2. Ekonomika podnikání (A0B16EPD)
3. Finance podniku (A1B16UFI)
4. Manažerská psychologie (A0B16MPS)
5. Právo a podnikání (A1B16PAP)

Doporučené pořadí absolvování předmětů je:
1. A1B16MME, 2. A0B16EPD, 3. A1B16PAP. 4. A1B16UFI. Absolvování předmětu A0B16MPS a je volné.

Žádné komentáře:

Okomentovat