čtvrtek 1. dubna 2010

Národní Centrum excelence Antonína Svobody


Během několika let vznikne v dejvickém univerzitním kampusu Český institut informatiky a kybernetiky s názvem Centrum excelence Antonína Svobody.
Cílem projektu je soustředit český výzkum a vybudovat národní výzkumné laboratoře pro špičkové odborníky v informatice a kybernetice. Mimo jiné zde bude sídlit také několik kateder FEL. Už dnes se s architekty plánují detaily prostor a umístění jednotlivých pracovišť, která obsadí 450 výzkumných pracovníků.
Jedním z tvůrců návrhu na vytvoření CEAS je prof. Vladimír Mařík, zakladatel a vedoucí katedry kybernetiky FEL ČVUT, jejíž týmy mají v oblasti výzkumu vynikající výsledky. Právě vznik Institutu by měl tyto výsledky a ČVUT zviditelnit u nás i ve světě, podpořit výchovu doktorandů a přilákat pozornost špičkových odborníků ze zahraničí.
Komplex bude tvořen třináctipatrovou budovou a kongresovou částí. V horních patrech budou laboratoře, vědecká a administrativní pracoviště. Přízemní patra mají sloužit k stálé prezentaci výsledků výzkumu, počítá se také s univerzitním Inkubátorem. Vytvořením zázemí pro velké firmy (Microsoft, IBM, Honeywell apod.) zde dojde k přímému propojení výzkumu a praxe doslova pod jednou střechou.
A proč Antonín Svoboda? Byl světově uznávaným průkopníkem kybernetiky. Studoval a působil na ČVUT, jeho jméno je spojováno například se vznikem prvních počítačů. U nás zůstala jeho práce nedoceněna, emigroval do USA a až v roce 1999 byl In memoriam oceněn státní medailí Za zásluhy 1. stupně.
Kromě toho, jak říká prof. Mařík - Svoboda je symbolické jméno a vyjadřuje i svobodné mezinárodní technické bádání, které zde bude probíhat.

2 komentáře: