čtvrtek 25. srpna 2011

Pozvánka na seminář "Brána informatikům otevřená?" 10. - 11.10.2011

FEL ČVUT ve spolupráci s OI pořádá dvoudenní seminář (10. - 11.10.2011) pro středoškolské pedagogy a studenty, kteří mají zájem o výuku a rozvoj znalostí v oblasti informačních technologií a matematiky. Tento seminář je sponzorován společností Google. V rámci semináře budou účastníci seznámeni s požadavky vysokých škol na znalosti studentů ze středních škol, především v oblasti informatiky a matematiky. Představíme také studijní program OI a předvedeme některé pedagogické techniky v rámci něj používané. Dále budou předvedeny některé moderní technologie, které je možné zapojit do výuky na středních školách, a domluvíme dlouhodobý plán rozvoje těchto prostředků ve spolupráci ČVUT a zúčastněných SŠ, navážeme dlouhodobou partnerskou spolupráci mezi ČVUT a SŠ. Seminář je koncipován jako setkání, které umožní komunikovat problémy spojené s výukou a vzděláváním v oblasti IT technologií.

Účastníci budou moci
1. Podělit se o svoje názory a zkušenosti s ostatními pedagogy, a to jak středoškolskými, tak vysokoškolskými. Diskuse bude probíhat jak formálně v rámci připraveného setkání na půdě ČVUT, tak neformálně v rámci večerního posezení a pohoštění. Konfrontovat svoje představy se zkušenostmi vysokoškolských studentů, kteří zažívají přechod ze střední na vysokou školu.
2. Načerpat inspiraci a pomoc při přípravě výuky.
3. Podílet se na nové formě dlouhodobé spolupráce mezi SŠ a VŠ v oblasti IT technologií.
4. Spojit síly v přípravě výuky s dalšími středními školami.
5. Spojit síly, případně načerpat inspiraci v oblasti získávání finanční a materiální podpory pro rozvoj výuky a budování technického zázemí školy.

Jedná se o první setkání tohoto typu, plánují se ale další. FEL ČVUT chce vybudovat dlouhodobou oboustranně prospěšnou spolupráci.

Ze strany ČVUT připravují seminář špičkoví pedagogové a vědečtí pracovníci, kteří vyučují a vedou studenty v OI. Na semináři budou také spolupracovat studenti bakalářského a magisterského studia, kteří připraví praktické ukázky práce s některými technologiemi a představí své ročníkové práce.

Veškeré informace naleznete zde.
Registrace pro učitele probíhá zde. Pro studenty zde.
Kontaktní osobou je Veronika Šínová.

Žádné komentáře:

Okomentovat