pátek 13. dubna 2012

Národní centrum kybernetické bezpečnosti v Brně

Národní bezpečnostní úřad ( NBÚ ) byl v říjnu 2011 ustaven vládou České republiky gestorem problematiky kybernetické bezpečnosti a zároveň národní autoritou pro tuto oblast. Vláda současně schválila vznik Národního centra kybernetické bezpečnosti ( NCKB ), jako součásti Národního bezpečnostního úřadu, se sídlem v Brně. Plně funkční NCKB má být vybudováno do 31. 12. 2015. V současné době se jako první krok buduje koordinační místo pro okamžitou reakci na počítačové incidenty, tj. vládní CERT (Computer Emergency Responce Team).

Úkolem NBÚ, ve vztahu ke kybernetické bezpečnosti, je vedle zřízení a provozování NCKB také vyhodnocování kybernetických bezpečnostních incidentů, ukládání sankcí za nedodržení povinností stanovených zákonem o kybernetické bezpečnosti, přípaně navržení stavu kybernetického nebezpečí.

Na www stránkách NBÚ jsou uvedeny další zajímavé informace o NCKB, především k návrhu věcného záměru zákona o kybernetické bezpečnosti a také aktuální nabídka volných míst pro pracoviště CERT v Brně.

Žádné komentáře:

Okomentovat