pátek 13. září 2013

Jiří Kléma: Učitelé OI na kurzu rétoriky :-)

Při přípravě přednášek a cvičení se často soustředíme na věcnou správnost a odbornou hloubku. Z těchto hloubek nás ale občas vytáhne studentská anketa nebo jiná zpětná vazba, kdy se dozvíme, že bychom mohli zapracovat i na srozumitelnosti a zajímavosti. Forma bývá přímočařejší, třeba "přestaňte uspávat hady", "nepobíhejte po třídě jako tygr" nebo "dělejte něco s tím svým mečivým/ječivým/bručivým hlasem". Ne, že bychom se neodbornými hledisky svých vystoupení sami vůbec nezabývali. Málokdo z nás prošel speciální pedagogickou přípravou a každý začínající doktorand může potvrdit, že přerod studenta v učitele je někdy až brutálně rychlý. 
Několik se nás i proto o prázdninách sešlo na jednodenním rétorickém semináři,  který byl hrazený z dotačního programu OPPA, kde jsme jednak probrali základy řečnického umění a také jsme nahrávali svůj projev na video a následně jej skupinově hodnotili. No, zasmáli jsme se, protože vystoupit s improvizovaným projevem na volné téma je těžší než se může zdát. S tímto vědomím jsme nakonec každého alespoň za něco pochválili a snad jsme se i něco dozvědeli. Bylo dobré slyšet konkrétní názory lektorky, ale i postřehy a zkušenosti kolegů a kolegyň. I když jsme pochopili, že jednodenní seminář není mnoho, třeba se v září za katedrou objevíme v lepší formě než loni ;-)

Žádné komentáře:

Okomentovat