úterý 1. září 2009

Volitelné předměty a angličtina v OI

Vážení studenti.

Rádi bychom Vás seznámili s několika principy Otevřené informatiky, které Vám pomohou se správně orientovat při rozjezdu Vašeho studia:

1) Volitelné předměty:

Během celého bakalářského studia si zapíšete 6 volitelných předmětů, z nichž 3 jsou humanitně-ekonomické (včetně cizích jazyků kromě angličtiny) a 3 jsou odborné. Volba je na Vás, rozhodujte se zodpovědně. Rada OI Vám bude při výběru pomáhat tím, že Vám bude postupně doporučovat vybrané předměty s ohledem na jejich kvalitu a relevanci k Vašemu profilu. S ohledem na náročnost prvního ročníku Vám doporučujeme si vybrat právě humanitně-ekonomické předměty v prvním a druhém semestru. Nic Vám však nebrání v tom, abyste si vybrali v prvním ročníku odborné volitelné předměty a humanitně ekonomické studovali až ve třetím ročníku. V kategorii odborných předmětů Vám rada OI doporučuje si vybrat z povinných předmětů jiných oborů OI, než jaký studujete, nebo povinných předmětů jiných programů na FEL. I s ohledem na to, že ještě nejste do oborů rozřazeni, Vám doporučujeme si zapsat v prvním ročníku humanitně ekonomické předměty.

2) Angličtina:

Angličtina je pro OI klíčová dovednost a cílem programu je vychovat studenty schopné studovat odborné předměty v angličtině. Student splní požadavky na jazykové schopnosti tím, že absolvuje alespoň jeden povinný nebo alespoň dva volitelné předměty v angličtině. V současné době je pro vás připraven předmět Fyzika pro OI v anglické verzi, ale nabídka se bude rozšiřovat postupně s náběhem anglické verze studia OI. Připravenost studovat Fyziku (nebo jiný předmět) v angličtině bude bude prokázána úspěšným absolvováním zkoušky AJ pro OI. Je vám k dispozici přípravný kurz, povinný ale není. Tento volitelný kurz "Příprava na studium v angličtině" si muže zapsat jen ten, kdo složí úspěšně vstupní kurz. Bohužel, na to, abyste úspěšně napsali vstupní test se musíte připravit sami.

(pozn. Technicky to je realizováno tak, že po složení výstupního testu si můžete zapsat předmět Fyzika pro OI v angličtině. Nechcete-li studovat fyziku anglicky, pak si ji složíte česky a katedra jazyků posoudí vaši způsobilost studovat v angličtině individuálně, prokážete-li, že jste složil(a) zkoušku z jiného povinného předmětu nebo jiných dvou volitelných předmětů anglicky.)

3) Minor:

Jak víte, OI nabízí absolvování doplňkové specializace zvané 'minor'. Minor splníte, když si zapíšete 4 povinné předměty jiného oboru než je Vaše hlavní specializace. S ohledem na množství volitelných předmětů, které si můžete vybrat, je minor připraven hlavně pro magistry. Nicméně i v bakaláři lze složit minor a to v oblasti managementu. Tento minor je definován následujícími 4 předměty: A1B16MME Makro a mikroekonomika, A1M16FIU Finanční účetnictví, A0B16EPD Ekonomika podnikání a A0M16MGM Management. Složením těchto 4 předmětů získáte minor Management.

4) Rozřazování do oborů:

Studenti budou do oborů rozřazování na základě své volby, na základě kapacity oborů a na základě dosaženého prospěchu.

Žádné komentáře:

Okomentovat